Krzysztof Bucholski towaroznawca surowców zielarskich i zdrojowych

surowce roślinne i mineralne wykorzystywane w medycynie naturalnej jako dziedzictwo gospodarcze i kulturowe Warmii i Mazur oraz regionów egzotycznych

Zawodowo zajmuję się:

– pozyskiwaniem ziół i roślin leczniczych od plantatorów i zbieraczy ziół,

– dokonywaniem oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności,

– nadzorowaniem procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm dla surowców (tzw. standaryzacja materiału roślinnego),

– pośredniczeniem w sprzedaży produktów zielarskich,

– przestrzeganiem norm przechowywania i okresów ważności sprzedawanych produktów zielarskich,

– doradzaniem klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety,

– doskonaleniem wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach,

– popularyzowaniem wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej,

– współpracą z firmami zajmującymi się  uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami,

– prowadzeniem drogerii i sklepów zielarsko-medycznych,

– certyfikowaniem produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości,

– prowadzeniem praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych,

– uczestnictwem w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.,

– określaniem dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

k.bucholski@surowce-naturalne.pl

tel. + 48 603 907 085