Krzysztof Bucholski zielarz fitoterapeuta

Najpierw była wieś i młyn, potem przyszły zioła które leczą i stało się niebo.

Moje zadania zawodowe:

– pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych od plantatorów i zbieraczy ziół,

– dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności,

– nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm dla surowców (tzw. standaryzacja materiału roślinnego),

– pośredniczenie w sprzedaży produktów zielarskich

– przestrzeganie norm przechowywania i okresów ważności sprzedawanych produktów zielarskich,

– doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety,

– doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach,

– popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej,

– współpraca z firmami zajmującymi się  uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami,

– prowadzenie drogerii i sklepów zielarsko-medycznych,

– certyfikowanie produktów zielarskich w laboratoriach analitycznych i laboratoriach kontroli jakości,

– prowadzenie praktyki fitoterapeutycznej w ramach terapii niekonwencjonalnych,

– uczestnictwo w procesie technologicznym produkcji maceratów, wyciągów, odwarów i wywarów z ziół, wód aromatycznych, olejków leczniczych, nalewek itp.,

– określanie dawkowania sporządzanych preparatów, działań niepożądanych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi.

k.bucholski@surowce-naturalne.pl

tel. + 48 603 907 085